Loading...
594/16 ถนนหทัยราษฎร์ แขวง บางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เกี่ยวกับเรา


SRD CHEMICALS
COMPANY LIMITED

เป็นผู้นำด้านระบบกรอง, สารกรองสำหรับการบำบัดน้ำ รวมถึงการออกแบบ วางระบบบำบัดน้ำใช้ สามารถขอคำแนะนำผลิตภัณฑ์ หรือปรึกษา ติดต่อเรา เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับแนวทางที่คุ้มค่าที่สุดในการบรรลุเป้าหมาย ด้วยประสบการณ์หลายปีเราจึงประสบความสำเร็จในการออกแบบโครงการติดตั้งและแก้ไข ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงของเรา บริการที่ยอดเยี่ยม ราคาที่เหมาะสมและการจัดส่งทันเวลา

ติดต่อเราวันนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการภาคสนามที่มีประสบการณ์ มีประสิทธิภาพคุ้มเวลา ทีมงานของเรามีคุณสมบัติพร้อมที่จะให้บริการ การตรวจสอบระบบซ่อมแซมและบำรุงรักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการประหยัดต้นทุน โดยมีแรงจูงใจในการอนุรักษ์น้ำในทุกวิถีทาง เป็น บริษัท ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม "เราตอบสนองความต้องการ เราออกแบบจัดหาและติดตั้งเครื่องกรอง ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ วัสดุคุณภาพของเรา การรับประกันอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ บริการและการสนับสนุนที่มั่นคงของเราช่วยให้มั่นใจได้ในการบำรุงรักษาที่เหมาะสม”

บริษัท เอสอาร์ดี เคมิคอล จำกัด บริษัท เอสอาร์ดี เคมิคอล จำกัด บริษัท เอสอาร์ดี เคมิคอล จำกัด

การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ


นโยบายคุณภาพ

SRD CHEMICALS CO.,LTD. ตระหนักดีว่าระเบียบวินัยด้านคุณภาพการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยเป็นหน้าที่หลักในการบริหารงานของบริษัท ฯ บริษัท ฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้มีมาตรฐานสูงสุดอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนทางเทคนิค
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค มีประสบการณ์ บริษัทฯ ได้ทุ่มเทให้กับวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้า "ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและการสนับสนุนด้านเทคนิคที่ดีที่สุดทุกแห่ง”

ประโยชน์ของการปรุงแต่งคุณภาพของน้ำ

โรงงานและการอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกแห่งต้องใช้น้ำในการผลิต คุณภาพของน้ำที่ใช้มีตั้งแต่น้ำที่ผ่านการกรองให้ใส น้ำลดความกระด้าง ไปจนถึงน้ำบริสุทธิ์ที่แทบจะไม่มีสารละลายเจอปนอยู่เลย

เมื่อน้ำสัมผัสกับสารใดก็ตามจะต้องมีการละลายตัวของสารเกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างเสมอ สารชนิดต่างๆ มีความสามารถในการละลายน้ำได้ไม่เท่ากันนอกจากนั้นความสามารถในการละลายน้ำของสารต่างๆ ยังไม่คงที่และไม่แน่นอน เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิทำให้ความสามารถในการละลายน้ำของหินปูนลดต่ำลงจนเกิดการตกผลึกเป็นของแข็ง เป็นต้น

เมื่อใช้น้ำเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนจากระบบหม้อไอน้ำ และระบบน้ำหล่อเย็น ปัญหาที่ยากจะเลี่ยงได้ก็คือ ปัญหาเรื่องการกัดกร่อนโลหะซึ่งเนื่องมาจากมีการละลายตัวของสารที่สัมผัสกับน้ำและปัญหาเรื่องการเกิดตะกรันซึ่งเนื่องมาจากการตกผลึกของสารต่าง ๆ ที่เดิมละลายอยู่ในน้ำ ผลเสียของการกัดกร่อนและการเกิดตะกรันมีทั้งโดยตรงและโดยอ้อม นั่นคือทำให้สูญเสียพลังงานและประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์สำหรับในอุปกรณ์ที่มีการถ่ายเทความร้อน การกัดกร่อน (เป็นสนิม) และตะกรันทำให้ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนจากของสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่งลดลงเป็นอย่างมาก การกรองและการปรุงแต่งคุณภาพน้ำให้ดีสามารถป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ ได้

OUR CLIENTS